• sac@exclusivepiscinas.com.br
  • RST 287, KM 117 | Vera Cruz - RS

02/02/2023

Home Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Asylum Protection Center Prošle godine regija je imala 21 milijun putnika, ove godine imat će preko 23 milijuna. Znači, uz sve prednost JAT-a i Jugoslavije kao idealne (i jedine moguće veze) Zapadnog i Istočnog Bloka i niza putnika na taj način akumuliranih (a to znači bitno manje […]